Tuyển dụng

VICC TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH ABG

VICC TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH ABG

12/04/2017
Chương trình đào tạo Lãnh đạo trẻ ABG-Program được xây dựng dựa trên tinh thần đào tạo của học viện Matsushita (Nhật Bản) và nghiên cứu thói quen của lãnh đạo, người thành công cũng như nền tảng văn hóa, đào tạo của các bạn trẻ ở Việt Nam.
VICC TUYỂN ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ABG Open (Deadline: 13/12/2016)

VICC TUYỂN ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ABG Open (Deadline: 13/12/2016)

06/12/2016
VICC đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Điều phối Chương trình đào tạo ABG, làm việc toàn thời gian tại văn phòng VICC.<br/> <br/> Hạn cuối: 13/12/2016
VICC TUYỂN KẾ TOÁN VIÊN (Deadline: 30/11/2016)

VICC TUYỂN KẾ TOÁN VIÊN (Deadline: 30/11/2016)

22/11/2016
VICC đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Kế toán viên, làm việc toàn thời gian tại văn phòng VICC.<br/> <br/> Hạn cuối: 30/11/2016
VICC TUYỂN QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG & GÂY QUỸ (Deadline: 07/11/2016)

VICC TUYỂN QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG & GÂY QUỸ (Deadline: 07/11/2016)

21/10/2016
VICC đang tìm kiếm ứng viên phù hợp cho vị trí Quản lý Truyền thông & Gây quỹ, làm việc toàn thời gian tại văn phòng VICC. <br/><br/> Hạn cuối: 07/11/2016
VICC TUYỂN THỰC TẬP SINH GÂY QUỸ (Deadline: 04/11/2016)

VICC TUYỂN THỰC TẬP SINH GÂY QUỸ (Deadline: 04/11/2016)

21/10/2016
VICC đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Thực tập sinh gây quỹ, làm việc bán thời gian tại văn phòng VICC.<br/> <br/> Hạn cuối: 04/11/2016