Cầu nối Tri thức thế giới - The Bridge

The Bridge – Cầu nối Tri thức Thế giới là một chương trình với vai trò cầu nối thông tin và tri thức giữa Việt Nam và thế giới, mang hình ảnh, câu chuyện và bài học của thế giới đến với Việt Nam và mang Việt Nam gần hơn với thế giới. Chúng tôi tin rằng, tìm hiểu và học hỏi, rút kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới, từ câu chuyện lập quốc và kiến quốc của họ - đó là cách hữu hiệu nhất để Việt Nam nhanh chóng phát triển ngày càng mạnh mẽ, và để giới trẻ Việt Nam tự tin bước chân ra thế giới.

 

Các hoạt động của The Bridge để kết nối, lan tỏa tri thức bao gồm:

  • Xuất bản sách về các quốc gia và nhà lập quốc trên thế giới: Tuyển chọn những đầu sách có giá trị cao và kết nối với các tổ chức, Đại sứ quán, nhà xuất bản có cùng mục tiêu cũng như nguồn lực trong và ngoài nước để dịch và xuất bản những đầu sách này.
  • Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, chương trình tặng sách nhằm kết nối các chuyên gia quốc tế với lãnh đạo, giới học giả, trí thức và cộng đồng, tạo ra không gian trao đổi, học hỏi và phát triển;
  • Tổ chức các hội chợ sách và văn hóa theo chủ đề, các chương trình văn hóa mang các quốc gia, các nền văn hóa trên thế giới đến gần với cộng đồng và với giới trẻ.

 

The Bridge xoay quanh các chủ đề chính:

1. Bài học từ quá trình thành lập và phát triển của các đất nước trên thế giới, gương nhà lãnh đạo;

2. Mô hình phát triển của xã hội hiện đại, trong đó tập trung chính vào lĩnh vực Giáo dục và Phát triển bền vững;

3. Văn hóa, lịch sử, hình ảnh các quốc gia.

 

The Bridge liên tục tìm kiếm quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, các Đại sứ quán và các doanh nghiệp để cùng hợp tác thực hiện những chương trình, dự án này.