Đội ngũ

Ban Quản trị

Nguyễn Cảnh Bình

Nguyễn Cảnh Bình

Sáng lập & Chủ tịch

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách Alpha
Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (VAPEC)

Phạm Hồng Tiến

Phạm Hồng Tiến

Đồng sáng lập & Phó Chủ tịch

Trưởng phòng Nghiên cứu Chính trị Quốc tế - Viện Kinh tế - Chính trị Thế giới (IWEP)

TS Võ Trí Hảo

TS Võ Trí Hảo

Phó Chủ tịch

Trưởng bộ môn Luật và Phát triển, Phó trưởng khoa Luật - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Ban Cố vấn

Đàm Quang Minh

Đàm Quang Minh

Hiệu trưởng trường Đại học Thành Tây

Vũ Tú Thành

Vũ Tú Thành

Trưởng đại diện Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN tại Việt Nam (USABC)

PGS.TS Trần Đình Thiên

PGS.TS Trần Đình Thiên

Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

TS. Võ Trí Thành

TS. Võ Trí Thành

Nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương

GS. Võ Đại Lược

GS. Võ Đại Lược

Chủ tịch Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Ban Điều hành

Nguyễn Cảnh Bình

Nguyễn Cảnh Bình

Giám đốc

Phạm Tiến

Phạm Tiến

Phó Giám đốc

Điều phối viên

Vũ Huy Hoàng

Vũ Huy Hoàng

Điều phối viên

Hoang.vu@vicc.org.vn

Nguyễn Thị Phương Nhung

Nguyễn Thị Phương Nhung

Điều phối viên

Nhung.nguyen@vicc.org.vn