Tuyển dụng

VICC TUYỂN ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ABG Open (Deadline: 13/12/2016)

VICC TUYỂN ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ABG Open (Deadline: 13/12/2016)

06/12/2016
VICC đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Điều phối Chương trình đào tạo ABG , làm việc toàn thời gian tại văn phòng VICC.

Hạn cuối: 13/12/2016