Liên hệ

TRUNG TÂM HỢP TÁC TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Vietnam Intellectual Cooperation Center (VICC)

: 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

: 024 3722 7443

: www.vicc.org.vn