Giới thiệu về VICC

Tầm nhìn

 

Kiến tạo một xã hội phát triển nơi tri thức được coi trọng và là động lực cho phát triển bền vững

 

 

Sứ mệnh

 

Góp phần xây dựng xã hội thông qua phát triển con người, lan tỏa tri thức cộng đồng và thúc đẩy hoạt động của mạng lưới tinh hoa

 

 

Lĩnh vực hoạt động

 

Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam (Vietnam Intellectual Cooperation Center - VICC) là một tổ chức phi chính phủ trực thuộc Trung tâm Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (VAPEC), hoạt động trên 2 lĩnh vực chính: