Tuyển dụng

[TP. HỒ CHÍ MINH] TUYỂN TNV SỰ KIỆN - HỌC BỔNG IATSS FORUM NHẬT BẢN (Deadline: 23/10/2016)

[TP. HỒ CHÍ MINH] TUYỂN TNV SỰ KIỆN - HỌC BỔNG IATSS FORUM NHẬT BẢN (Deadline: 23/10/2016)

19/10/2016
Ban Thư ký IATSS Forum Việt Nam tuyển TNV cho hoạt động tổ chức vòng phỏng vấn cuối và tọa đàm “Triết lý lãnh đạo Nhật Bản” ngày 2-3/12/2016 tại TP. Hồ Chí Minh. <br/> <br/> Hạn cuối: 23/10/2016