VICC TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH ABG

1. Tóm tắt công việc: 
- Tổ chức, điều phối lớp học, liên hệ làm việc với giảng viên
- Gặp gỡ, tạo mối quan hệ với các tổ chức là Doanh nghiệp; Khoa, Đoàn, Hội sinh viên các trường Đại học, các tổ chức sinh viên khác
- Soạn kế hoạch, nội dung, công cụ cho chương trình
- Thực hiện các vấn đề về tổ chức/truyền thông/tuyển sinh chương trình, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp.

2. Yêu cầu:
a) Kỹ năng:
- Tổ chức sắp xếp/Lên ý tưởng
- Quản lý
- Giao tiếp/đàm phán
- Am hiểu về Marketing online (FB, Google ad)
- Có kỹ năng viết
- Logic tốt.

b) Kiến thức: Có kiến thức về xã hội, luật pháp, kinh tế, giáo dục.
c) Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết).
d) Những yêu cầu khác: Rõ ràng, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, tỉ mỉ, tính cách mạnh mẽ.
 

3. Hồ sơ

CV gửi về email: info@vicc.org.vn
Hạn cuối nhận hồ sơ: 26/04/2017

 

VICC chào đón bạn tham gia cùng chúng tôi chung tay vì sự phát triển của một xã hội tri thức!