Phát triển văn hóa đọc

Cùng đọc sách - Let's Read

Cùng đọc sách - Let's Read

Cùng Đọc Sách (Let’s Read) là dự án phát triển văn hóa đọc, xây dựng thói quen đọc sách và chủ động tìm kiếm tri thức cho người Việt Nam, được khởi xướng bởi nhóm tiên phong gồm: Giáo sư Ngô Bảo Châu, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Quang Thạch, nhà báo Tạ Bích Loan và doanh nhân Nguyễn Cảnh Bình.
Cầu nối Tri thức thế giới - The Bridge

Cầu nối Tri thức thế giới - The Bridge

The Bridge – Cầu nối Tri thức Thế giới là một chương trình với vai trò cầu nối thông tin và tri thức giữa Việt Nam và thế giới, mang hình ảnh, câu chuyện và bài học của thế giới đến với Việt Nam và mang Việt Nam gần hơn với thế giới.