Cùng đọc sách - Let's Read

Cùng Đọc Sách (Let's Read) của VICC là dự án phát triển văn hóa đọc, xây dựng thói quen đọc sách và chủ động tìm kiếm tri thức cho người Việt Nam.

 

Dự án được khởi xướng bởi nhóm tiên phong gồm: Giáo sư Ngô Bảo Châu, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Quang Thạch, nhà báo Tạ Bích Loan và doanh nhân Nguyễn Cảnh Bình.