VICC và Vụ Thư viện (Bộ VH,TT&DL) kí kết phối hợp triển khai Công tác Khuyến đọc

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, vừa qua, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Trung tâm Hợp tác trí tuệ Việt Nam (VICC) đã ký kết chương trình phối hợp với nhiều nội dung quan trọng

Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2020 nhằm mục đích tăng cường hiệu quả việc triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng để góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Trong giai đoạn này, 2 đơn vị sẽ phối hợp thực hiện các nội dung truyền thông về văn hóa đọc, phát triển phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức các hoạt động, sự kiện thúc đẩy văn hóa đọc phát triển tại các địa phương; tặng sách cho các thư viện để tăng cường vốn tài liệu và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng.

Cụ thể, trong năm 2019, chương trình sẽ mở đầu với việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trên phạm vi toàn quốc dành cho các đối tượng học sinh, sinh viên để chia sẻ ý tưởng khuyến đọc, kết nối vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc khuyến khích học sinh đọc sách./.