Tin tức

HỌC BỔNG THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL ENTREPRENEURSHIP BOOTCAMP TẠI MALAYSIA

HỌC BỔNG THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL ENTREPRENEURSHIP BOOTCAMP TẠI MALAYSIA

05/11/2018
Trung tâm hợp tác Trí tuệ Việt Nam tìm kiếm 5 ứng viên xuất sắc nhất sẽ nhận suất học bổng 20% đại diện cho Việt Nam tham dự chương trình Global Entrepreneurship Bootcamp tại Kuala Lumpur, Malaysia vào tháng 12.