Đối tác & Nhà tài trợ

Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam hân hạnh được hợp tác và nhận hỗ trợ từ các tổ chức:
Đối tác
finereads">
cùng các cá nhân và các nhà hảo tâm khác.
Mọi thông tin liên hệ hợp tác và tài trợ, xin vui lòng liên hệ:

Vương Thái Duy
Cán bộ Truyền thông và Gây quỹ
Email: duy.vuong@vicc.org.vn