Tin tức

Phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng

Phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng

29/10/2018
Sách là cánh cửa thần kì mở ra tri thức bất tận, Cuộc thi được phát động như một cách thức lan tỏa phong trào đọc sách tại Đà Nẵng